Üniversite ve Toplum Bütünleşmesinde Örnek Bir Uygulama: Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilim Eğitimi, Üniversite ve Toplum, Toplum ve Bilim

Özet

Ankara Üniversitesi'nde Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilen bu araştırmada, Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor kapsamındaki bilim eğitimi programlarının çocukların bilim ve bilim insanına ilişkin algılarında programa katılımlarının etkisinin olup olmadığı ve bilim eğitimi programlarının çocukların gelecekteki meslek seçimlerini etkileyip etkilemediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. “Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor!” projesi kapsamında Ankara ili içerisindeki 6319 çocuğa programlar tarafından gerçekleştirilen eğitimler yarım gün olarak verilmiştir. Çalışmaya katılan çocuklardan gönüllü olan 4688’ine etkinliğin öncesinde ve sonrasında Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşler Anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde çalışmaya gönüllü katılan çocukların eğitime katılımından önceki görüşleri ile eğitime katıldıktan sonraki görüşleri arasında değişiklikler olduğu, bilime ve bilim insanına olan görüşleri, eğitim sonrasında olumlu yönde değiştiği,  %90,4’ünün eğitimler sonrasında gelecekte bilim ile ilgili bir meslek seçmek istediklerini belirttiği, %90,1’inin ise eğitimlere tekrar katılmak istediklerini ifade ettikleri saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çocukların bilim hakkındaki düşüncelerinin olumlu yöne kayması adına yaparak yaşayarak gerçekleştirilen çocuk merkezli bilim eğitimlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğu söylenebilir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2019-09-19
Nasıl Atıf Yapılır
Aral, N., Özdoğan Özbal, E., Gürsoy, F., Çetin Sultanoğlu, S., Fındık, E., & Yurteri Tiryaki, A. (2019). Üniversite ve Toplum Bütünleşmesinde Örnek Bir Uygulama: Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 202-215. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332105
Bölüm
Araştırma Makaleleri