Dizinlenme

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi aşağıdaki dizinler tarafından taranmaktadır;

ULAKBIM TR Dizin

Directory of Open Access Journal (DOAJ)

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

WorldCat

Index Copernicus International

Google Scholar

İstanbul Kültür Üniversitesi Crossref (PILA) üyesidir.