Dizinlenme

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi aşağıdaki dizinler tarafından taranmaktadır;

ULAKBIM TR Dizin

Directory of Open Access Journal (DOAJ)

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

The JUFO Portal (Finlandiya)

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

WorldCat

Index Copernicus International

Google Scholar

İstanbul Kültür Üniversitesi Crossref (PILA) üyesidir.