Cilt 6 Sayı 1 (2024): Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi

Yayınlanmış: 2024-04-04

Araştırma Makaleleri

 • Kraniyal ve spinal cerrahi uygulanan hastaların konfor düzeyi ve etkileyen faktörler

  Zeynep Kızılcık Özkan- Figen Dığın- Emine Koç
  1-6
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461312
 • Kemoterapi alan hastalarda umut düzeyinin genel semptom ve yaşam kalitesine etkisi

  Ayşe Arzık- Emel Yılmaz- Hakan Baydur
  7-15
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461319
 • 0-2 yaş arasında çocuğu olan annelerin anne sütü bankalarına ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma

  Meltem Kürtüncü- Aylin Kurt- Nurten Arslan
  16-22
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461321
 • Deprem yaşayan bireylerde travma sonrası stres bozukluğu ile yaşam anlamı arasındaki ilişkide umut duygusunun aracı rolü

  İlke Eren- Bahar Akoğlu
  23-31
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461325
 • Transtibial amputelerde pozisyon hissi ile yürüyüş ve denge arasındaki ilişki

  Sevilay Seda Baş- Bahar Anafaroğlu Külünkoğlu- Senay Çerezci Duygu
  32-39
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461328
 • Cerrahi duman: Ameliyathanede çalışan sağlık profesyonellerine etkisi ve alınan önlemlerin incelenmesi

  Yeşim Dikmen Aydın- Aysel Gürkan- İnci Kırtıl
  40-47
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461329

Derleme Makaleler

 • Hemşirelik eğitiminde psikomotor beceri öğretiminde sanal gerçekliğin kullanımı ve bilişsel gelişim

  Tuba Şengül
  48-55
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461326
 • Pelvik inflamatuar hastalık risk faktörleri ve korunma yöntemleri

  Özlem Taş- Nuran Gençtürk
  56-62
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461333