Ana Sayfa

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2019 yılında yayımlanmaya başlanan Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yönetilen çift yönlü kör değerlendirme sürecini işleten (double-blind peer review), Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç kez yayımlanan  bilimsel bir dergidir.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisinin amacı, sağlık ve yaşam alanlarında uygulama ve teori arasındaki ilişkinin kurulmasına ve güçlendirilmesine, ayrıca mesleki bilgilerin paylaşılmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, sağlığı ve yaşamı ilgilendiren her alandan yapılan nitel ve nicel orijinal araştırmaları, vaka sunumları, editöre mektup, derleme ve bilimsel çeviri yazılarını Türkçe veya İngilizce yayımlamaktadır. 

eISSN: 2687-248X

DOI ön ek: 10.33308

*ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi otomasyon sistemine ORCID ID ile birlikte kaydedilmiş olması zorunluluktur. Bu, makale başvurusu yapan yazarın sorumluluğundadır.