Amaç ve Kapsam

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi sağlık ve yaşam bilimleri alanlarıyla doğrudan ilgili olan bilgilerin gelişimini ve değişimini teşvik etmeyi amaçlayan, hakemli, açık erişimli, bilimsel bir dergidir.

 

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisinin temel amacı, araştırmacılar için mesleki bilgilerin paylaşıldığı ve değerlendirildiği entelektüel bir platform sağlamaktır. Ayrıca, sağlık ve yaşam bilimleri alanında multidisipliner çalışmaları teşvik etmeyi ve bu alanda öncü bir dergi olmayı hedeflemektedir.

 

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi; Tıp, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi vb. gibi sağlığı ve yaşamı ilgilendiren her alandan yapılan nitel ve nicel orijinal araştırmaları, vaka sunumları, editöre mektup, derleme ve bilimsel çeviri yazılarını yayınlamaktadır. Tıp/sağlık profesyonelleri, Akademisyenler, klinisyen araştırmacılar, öğrenciler, ilgili mesleki kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisinde tüm işlemler elektronik ortamda internet üzerinden yürütülmektedir. İşlemlerinizi "kullanıcı adı ve şifrenizi" kullanarak https://journals.iku.edu.tr/sybd/index.php/sybd/user/register adresinden yapabilirsiniz.