İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2019 yılında yayımlanmaya başlanan Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yönetilen çift yönlü kör değerlendirme sürecini işleten (double-blind peer review) bilimsel bir dergidir. 2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık ayında olmak üzere yılda üç (3) sayı yayınlanacaktır.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisinin amacı, sağlık ve yaşam alanlarında uygulama ve teori arasındaki ilişkinin kurulmasına ve güçlendirilmesine, ayrıca mesleki bilgilerin paylaşılmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, sağlığı ve yaşamı ilgilendiren her alandan yapılan nitel ve nicel orijinal araştırmaları, vaka sunumları, editöre mektup, derleme ve bilimsel çeviri yazılarını Türkçe veya İngilizce yayımlamaktadır.

eISSN: 2687-248X

DOI ön ek: 10.33308

*ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi otomasyon sistemine ORCID ID ile birlikte kaydedilmiş olması zorunluluktur. Bu, makale başvurusu yapan yazarın sorumluluğundadır. 

 

 

Yeni Sayı

Cilt 6 Sayı 1 (2024): Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi
Yayınlanmış: 2024-04-04

Araştırma Makaleleri

 • Kraniyal ve spinal cerrahi uygulanan hastaların konfor düzeyi ve etkileyen faktörler

  Zeynep Kızılcık Özkan- Figen Dığın- Emine Koç
  1-6
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461312
 • Kemoterapi alan hastalarda umut düzeyinin genel semptom ve yaşam kalitesine etkisi

  Ayşe Arzık- Emel Yılmaz- Hakan Baydur
  7-15
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461319
 • 0-2 yaş arasında çocuğu olan annelerin anne sütü bankalarına ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma

  Meltem Kürtüncü- Aylin Kurt- Nurten Arslan
  16-22
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461321
 • Deprem yaşayan bireylerde travma sonrası stres bozukluğu ile yaşam anlamı arasındaki ilişkide umut duygusunun aracı rolü

  İlke Eren- Bahar Akoğlu
  23-31
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461325
 • Transtibial amputelerde pozisyon hissi ile yürüyüş ve denge arasındaki ilişki

  Sevilay Seda Baş- Bahar Anafaroğlu Külünkoğlu- Senay Çerezci Duygu
  32-39
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461328
 • Cerrahi duman: Ameliyathanede çalışan sağlık profesyonellerine etkisi ve alınan önlemlerin incelenmesi

  Yeşim Dikmen Aydın- Aysel Gürkan- İnci Kırtıl
  40-47
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461329

Derleme Makaleler

 • Hemşirelik eğitiminde psikomotor beceri öğretiminde sanal gerçekliğin kullanımı ve bilişsel gelişim

  Tuba Şengül
  48-55
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461326
 • Pelvik inflamatuar hastalık risk faktörleri ve korunma yöntemleri

  Özlem Taş- Nuran Gençtürk
  56-62
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202461333
Tüm Sayıları Göster