İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2019 yılında yayımlanmaya başlanan Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yönetilen çift yönlü kör değerlendirme sürecini işleten (double-blind peer review) bilimsel bir dergidir. 2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık ayında olmak üzere yılda üç (3) sayı yayınlanacaktır.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisinin amacı, sağlık ve yaşam alanlarında uygulama ve teori arasındaki ilişkinin kurulmasına ve güçlendirilmesine, ayrıca mesleki bilgilerin paylaşılmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, sağlığı ve yaşamı ilgilendiren her alandan yapılan nitel ve nicel orijinal araştırmaları, vaka sunumları, editöre mektup, derleme ve bilimsel çeviri yazılarını Türkçe veya İngilizce yayımlamaktadır.

eISSN: 2687-248X

DOI ön ek: 10.33308

*ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi otomasyon sistemine ORCID ID ile birlikte kaydedilmiş olması zorunluluktur. Bu, makale başvurusu yapan yazarın sorumluluğundadır. 

 

 

Yeni Sayı

Cilt 5 Sayı 3 (2023): Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi
Yayınlanmış: 2023-12-24

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleler

 • Pediatrik hastalarda beslenme durumunun taranması ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler

  Cem Zeybek- Volkan Özkaya
  170-179
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202353314

Olgu Sunumu

 • Ataksi telenjiektazi sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları: Bir olgu sunumu

  Atahan Turhan- Ömer Faruk Özcelep- Başak Çiğdem Karaçay- İsmail Ceylan- Figen Tuncay
  180-184
  DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202353308
Tüm Sayıları Göster