COVID-19'lu diabetic hastanın bakımı

Anahtar Kelimeler: COVID-19, diyabetes mellitus, hasta bakımı

Özet

Diyabet, COVID-19 ile enfekte hastalarda en sık bildirilen komorbiditeler arasındadır. Mevcut verilere göre diyabetik hastalar genel popülasyonla karşılaştırıldığında SARS-CoV-2'ye yakalanma riskinde artışa sahiptir. Öte yandan diyabet, COVID-19'un ciddi ve kritik gelişimi açısından bir risk faktörüdür. Laktik asidoz ve ketoasidoz riskleri nedeniyle COVID-19’lu vakalarda Metformin ve Sodyum-glukoz ko-transporter (SGLT-2) inhibitörleri kesilmelidir. Birden fazla komorbiditesi olan hastalara ekstra dikkat etmek gerekmektedir. İyi beslenme uygulamalarının sürdürülmesi, güvenli fiziksel aktiviteler ve düzenli glikoz takibi teşvik edilmelidir. COVID-19 gelişen diyabetli kişiler, hastalık şiddetli olmadığı sürece rutin ilaçlarına devam etmelidir. Son olarak COVID-19 enfeksiyonu kanıtlanmış hastalarda (pre) diyabet için sistematik tarama yapılması önerilmektedir. Bu derlemede diyabetli hastada COVID-19 hastalığının önemine yer verilmiştir.

 

Yayınlanmış
2021-04-10
Nasıl Atıf Yapılır
Kısa Mencütekin, Y., & Gençtürk, N. (2021). COVID-19’lu diabetic hastanın bakımı. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(1), 105-110. https://doi.org/10.33308/2687248X.202131217