Sağlık turizmi ve hemşirelik

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/2687248X.202352278

Anahtar Kelimeler:

sağlık politikası- mevzuat- sağlık turizmi- hemşirelik

Özet

Sağlık Turizmi son yıllarda sağlık sektöründe adından sıkça bahsettiren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm ve sağlık sektörünün ortak buluşma noktası olarak görülmektedir. Sağlık Turizminde uygulamada alt dalları oluşmuştur. Özellikle termal turizm, yaşlı sağlığı turizmi, medikal turizm gibi alt başlıklar yer almaktadır. Tüm bu yeni oluşumlar sağlık ekonomisine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu ekonomik artılar sektörün gelişmesini ve hızla büyümesini sağlamıştır. Gelişim sürecindeki bu ilerleme ile sağlık turizmi mevzuatında ve uygulamada görev ve sorumluluk tanımlamalarını getirmiştir. Uygulayıcılar ile aracı kurum ve kuruluşların sektörde tanımlamaları yapılarak yetki ve sorumlulukları belirlenmektedir. Hemşirelik açısından değerlendirildiğinde mevzuat ve uygulamada henüz tanımlamalar yer almamıştır. Özellikle hemşirelik bakımını ilişkin getirecek mevzuatta boşlukların doldurulması gereklidir. Bu derlemede, sağlık turizmi ve turist sağlığına ilişkin yönetmelikler incelenmiş ve hemşireliğin bu sektördeki yeri ve önemi belirtilmektedir.

 

İndir

Yayınlanmış

2023-08-08

Nasıl Atıf Yapılır

Birbudak, S., & Baykal, Ülkü. (2023). Sağlık turizmi ve hemşirelik. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 103–108. https://doi.org/10.33308/2687248X.202352278