Bariatrik cerrahi ve vegan: İlk olgu sunumu

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, obezite, vegan

Özet

Amaç: Bariatrik cerrahi, obezitesi olan bireyler için bir seçenek olarak görülmektedir. Bu vakada vegan obez bir hastanın obezite cerrahisi öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 26 yaşında vegan obez erkek hastaya Mayıs 2016'da tüp mide ameliyatı yapılmış, hasta ameliyatın bir ay öncesinden takibe alınmış ve ameliyat sonrası iki yıl düzenli aralılarla takip edilmiştir. Son zamanlarda çeşitli nedenlerle vejetaryen/vegan yaşam tarzını benimseyen bireylerin sayısı artmaktadır. Bariatrik cerrahi sonrası besin eksikliklerini önlemek için ömür boyu sürecek vitamin-mineral takviyeleri ve vitamin-mineral yönünden zengin besinlerin tüketimi önerilmektedir. Bulgular: 26 yaşında vegan obez erkek hastanın ameliyat öncesi beden kütle indeksi 38.6 kg/m2 iken ameliyat sonrası 2. yıl 24.1 kg/m2 ‘dir. Ameliyat öncesi kas kütlesi 76.2 kg, ameliyat sonrası 2. yıl 63 kg, ameliyat öncesi vücut yağ kütlesi 47.9 kg, ameliyat sonrası 2. yıl 9.2 kg idi. Sonuç: Bu vegan vakada ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası tıbbi beslenme tedavisi kişiye özel ameliyat türü dikkate alınarak planlanmıştır. Tıbbi beslenme tedavisi, multidisipliner bariatrik cerrahi sürecinin önemli bir parçasıdır.

Yayınlanmış
2021-08-17
Nasıl Atıf Yapılır
Batar, N., Yıldız, N., Kermen, S., Güçlü, D., & Özçalkap, R. (2021). Bariatrik cerrahi ve vegan: İlk olgu sunumu. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2), 145-150. https://doi.org/10.33308/2687248X.202132223