Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişmede hemşirenin önemi

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, hemşire

Özet

Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hemşirenin rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, son yüzyılın en çok kullanılan kavramlarından biridir. Geçtiğimiz 50 yıl içerisinde sürdürülebilir kalkınma giderek önem kazanmış ve çevre sorunları üzerine odaklanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri; dünyanın refahını, barışını güçlendirmeyi, yoksulluk ve açlığın giderilmesini aynı zamanda çevreyi korumayı hedefleyen bir eylem planı olarak ortaya çıkmıştır. Bu eylem planı, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından dikkate alınmıştır. Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar ortaya konan eylem planındaki 17 hedef ile ilgili çalışmalar başlatmıştır. Bu amaçla uluslar, mevcut politika ve stratejilerinde değişikliklere gitmişlerdir. Örneğin; doğal kaynakları korumak, sağlıkta ihtiyaçları karşılamak vb. sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine erişmede ekip çalışması, iletişim, objektif performans değerlendirme gibi faktörler söz konusudur. Hemşireler, toplum ve çevre sağlığının gelişmesinde önemli role sahiptir. Uluslararası Hemşireler Birliği; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada hemşirelerden birey, meslek üyesi ve multidisipliner ekibin üyesi olarak yapması gereken sorumlulukları yerine getirmesini beklemektedir. Böylece hemşireler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişmede değişim ve gelişim ajanı olarak görülebilir.

Yayınlanmış
2020-12-21
Nasıl Atıf Yapılır
Madenoğlu Kıvanç, M., Türen, S., Atakoğlu, R., & Kara Özçalık, C. (2020). Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişmede hemşirenin önemi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(2), 74-78. https://doi.org/10.33308/2687248X.202022184