Yoğun bakım ünitesinde bolus ve sürekli infüzyon ile beslenen hastaların kan glukozu regülasyonlarının karşılaştırılması

Anahtar Kelimeler: Bolus infüzyon, enteral beslenme, kan glukoz regülasyonu, sürekli infüzyon

Özet

Amaç: Araştırma yoğun bakım ünitesinde sürekli ve bolus infüzyon ile beslenen hastaların kan glukozu regülasyonunun karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma prospektif bir çalışma olup Ocak - Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Avrupa yakasında özel bir hastanenin dahili yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 24 hasta üzerinde yapılmıştır. On sekiz yaş ve üzeri, sadece enteral yolla beslenen, en az üç gün yoğun bakım ünitesinde kalan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların günde altı kere kan glukozu takipleri yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %54’ü kadın, %46’sı erkek hastadır. Sürekli ve bolus infüzyonla beslenen hastalarda üç gün boyunca ölçülen kan glukoz değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. Sonuçlar: Glukoz kontrolünü etkileyen faktörlerden biri beslenmedir. Nütrisyon ekibi beslenme konusunda duyarlı ve dikkatli olmalıdır. Hastalar nütrisyon ekibi tarafından değerlendirilmeli ve yoğun bakım süresince takip edilmelidir.

Yayınlanmış
2020-06-09
Nasıl Atıf Yapılır
Karaca, E., Karaman, E., Batar, N., & Şan, S. (2020). Yoğun bakım ünitesinde bolus ve sürekli infüzyon ile beslenen hastaların kan glukozu regülasyonlarının karşılaştırılması. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(1), 6-10. https://doi.org/10.33308/2687248X.202021176