Onkolojide tercih edilen beslenme durumu tarama ve değerlendirme yöntemleri

Anahtar Kelimeler: Beslenme değerlendirmesi, Beslenme durumu, Kanser, Malnutrisyon

Özet

Her geçen gün giderek artan kanser oranı önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Kanser tedavisinde; kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Tedavi yöntemleri, beslenme bozukluklarına yol açarak hastada malnütrisyon ve kaşeksinin görülmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden kanser tedavi sürecinde tıbbi beslenme tedavisi ile bütüncül yaklaşımın gerekliliği artık tüm kanser kılavuzlarında yer almaktadır. Kanser tanısı alındığı andan itibaren tedavi süresince gerekli tarama-değerlendirme testlerinin yapılması malnütrisyon ve kaşeksi durumlarının önlenmesi için son derece önemlidir. Bu derlemede amaç, kanser hastalarında beslenme durumunu optimum düzeyde tutmak için hangi tarama-değerlendirme testlerine başvurmamız gerektiğini irdelemektir.

Yayınlanmış
2019-07-20
Nasıl Atıf Yapılır
Karpuzoğlu, D., & Batar, N. (2019). Onkolojide tercih edilen beslenme durumu tarama ve değerlendirme yöntemleri. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 37-46. https://doi.org/10.33308/2687248X.201911125