Elit futbol takımındaki sporcuların sıvı tüketim alışkanlıkları ve hidrasyon durumlarının belirlenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/2687248X.202352304

Anahtar Kelimeler:

Sıvı Alımı- Sporcu- Hidrasyon- idrar- idrar analizi

Özet

Bu çalışma, elit futbol takımında yer alan sporcuların sıvı tüketim alışkanlıklarının ve hidrasyon durumlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, elit bir spor kulübünde Aralık 2022-Mayıs 2023 tarihleri arasında gönüllü olarak katılmayı kabul eden 17 yaş ve üzeri 26 Kadın, 76 Erkek olmak üzere toplam 102 sporcu üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada tüm sporculara, demografik bilgilerini, diyetisyenden danışmanlık alma ve uygulama durumlarını, sıvı tüketimi ile ilgili öneri alma durumlarını ve sıvı tüketimi ile ilgili bilgi düzeylerini, sıvı tüketim alışkanlıklarını, egzersiz/müsabaka öncesi-sırası-sonrası sıvı tüketim alışkanlıklarını saptamak amacıyla oluşturulan anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların antropometrik ölçümleri araştırmacı tarafından ölçülüp kaydedilmiştir. Erkeklerde vücut ağırlığı (72.46 kg), boy uzunluğu (178.41cm), kas kütlesi (63.95 kg), su kütlesi (43.51 kg), su oranı (%60.3) ve yağ oranı (%6.71); kadınlarda vücut ağırlığı (61.05 kg), boy uzunluğu (166.13 cm), kas kütlesi (51.17 kg), su kütlesi (31.53 kg), su oranı (%52.06) ve yağ oranı (%15.48) ortalamaları hesaplanmıştır. Sporcuların %97.1’i etkin bir sıvı alım stratejisine sahip olunması gerektiğini belirtmiştir. Sporcuların %94.1’inin antrenman/müsabaka öncesi içecek tükettiği, %100’ünün antrenman/müsabaka sırasında içecek tükettiği ve %96.1’inin günlük veya antrenman/müsabaka sonrasında içecek tükettiği saptanmıştır. Sporcuların idrar özgül ağırlığı (USG) ölçümleri kadınlarda 1.012±0.005 g/ml, erkeklerde 1.012±0.003 g/ml ve tüm sporcularda 1012±0.004 g/ml olduğu saptanmıştır. Sporcuların antrenmana, müsabakaya yönelik içecek tüketim miktarı ile idrar özgül ağırlığı ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında yeterli miktarda sıvı alan sporcuların hidrate olduğu görülmüştür. Kadın sporcuların erkek sporculara göre kahve, enerji içeceği, gazlı içecek ve antrenman sırasında sıvı tüketimi daha fazla bulunmuştur. Cinsiyete göre USG sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-08

Nasıl Atıf Yapılır

Çilekçi, M. H., & Kızıltan, G. (2023). Elit futbol takımındaki sporcuların sıvı tüketim alışkanlıkları ve hidrasyon durumlarının belirlenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 87–95. https://doi.org/10.33308/2687248X.202352304