Cerrahi hastalarında müzikle tedavi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/2687248X.202132214

Anahtar Kelimeler:

Cerrahi- hemşirelik- müzik

Özet

Müziğin tedavide kullanımı tarihin bilinen en eski dönemlerine kadar uzanmaktadır. Birçok tıbbi durumda etkinliği kanıtlanmış yenilikçi bir yaklaşım olan müzik ile tedavi uygulamaları, cerrahi hastalarının bakımında olumlu etkiler göstermektedir. Yapılan çeşitli deneysel çalışmalar, müzik ile tedavi uygulamalarının cerrahi hastalarının bakım kalitesini iyileştirmedeki etkilerini değerlendirmiştir. Müziğin tedavide kullanımının altında yatan temel mekanizma, kişiyi olumsuz uyarandan uzaklaştırmasıdır. Müzik bireyde hem fizyolojik hem de psikolojik yanıtlara neden olmaktadır. Farklı müzik türlerinin solunum sayısını, solunum derinliğini, kalp hızını, kan basıncını, kalp kasını ve oksijen ihtiyacını etkilediği görülmüştür. Bireyin müzik tercihleri, müziğe olan tepkisi, doğru müziğin seçimi önceki müzik deneyimleri ve cinsiyet, yaş, kültür, ruh hali ve tutumundan etkilenir ve terapötik etkiye katkıda bulunması açısından son derece önemlidir.  Müzik uygulamaları hasta memnuniyetini önemli ölçüde artırabilen ve hastaların ameliyat sürecinde stres ve ağrı seviyesini azaltan, yaşam bulguları ve hastanede kalış süreleri üzerinde olumlu etkileri olan yan etkisiz, invaziv olmayan, kolay uygulanabilen ve güvenli bir tekniktir.

 

İndir

Yayınlanmış

2021-08-17

Nasıl Atıf Yapılır

Demirdağ, H. (2021). Cerrahi hastalarında müzikle tedavi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2), 133–139. https://doi.org/10.33308/2687248X.202132214