Yayın Kurulu

Baş Editör: Dr.Nazif Ekin Akalan, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Editör: Dr.Asiye Gül,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Editör Yardımcısı: Dr.Burcu Semin Akel,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Editörler Kurulu

Dr.Meltem Akın Dikleli,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Dr.Işıl Işık Andsoy, Karabük Üniversitesi, Türkiye

Dr.Adnan Apti,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Dr.Nazlı Batar,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Dr.Nihan Çakır Biçer,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Dr.Sevda Efil, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Dr.Sezen Sevdin,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hale Tosun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Dr.Sevda Türen, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

İngilizce Dil Editörü

Dr.Sinan Bataklar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye