Covıd-19 pandemisinin palyatif bakıma etkileri

Anahtar Kelimeler: Hasta, palyatif bakım, pandemi

Özet

Pandemiler, palyatif bakıma ihtiyaç duyanların sayısında artışla sonuçlanır. Bu artış, palyatif bakım ekiplerinin kapasitesini aşabilir. Salgın çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya çıkarabilir. Bunlar; yaygın endişe, korku, stres ve travma sonrası tepkilerdir.  Palyatif bakım, COVID-19 pandemisi sırasında, bireyin ağrı ve diğer semptomlarını etkili olarak ele almak için gerekmektedir. Palyatif bakım, semptom kontrolünü ve ileri bakım planlamasını kolaylaştırabilir. Palyatif bakımın dört boyutunun tamamında (fiziksel, psikolojik, sosyal, manevi) yenilikçi, esnek ve hasta merkezli desteği kapsayan kavramlar geliştirilmelidir.  Bu derlemede COVID-19 pandemisinin palyatif bakıma etkilerine yer verilmiştir.

Yayınlanmış
2022-04-07
Nasıl Atıf Yapılır
Demir Dikmen, R. (2022). Covıd-19 pandemisinin palyatif bakıma etkileri. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 4(1), 195-200. https://doi.org/10.33308/2687248X.202241236