Yoğun bakım ünitelerinde basınç yaralanması oranlarının retrospektif incelenmesi

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Yoğun bakım, bakım, basınç yaralanması, risk faktörleri

Özet

Amaç: Bu çalışmada 700 yataklı bir devlet hastanesi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda oluşan basınç yaralanmasının özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde 2016-2017 yıllarında yatan hastalar retrospektif olarak incelenmiş ve Norton Risk Değerlendirme Ölçeği’nin puanları, basınç yaralanması gelişen vücut bölgeleri ve gün sayıları değerlendirilmiştir. Bulgular: Yoğun bakım ünitesine kabul edilen85228 hastadan 5390 hastaya 2. Basamak, 3. Basamak ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde sağlık hizmeti verilmiştir. Basınç yaralanması gelişen 32 hastanın toplam 841 gün yoğun bakımda kaldığı, %4.5’inin 56-65, %95.5’inin 66 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Yoğun bakım kliniklerinde tedavi gören hastaların fiziksel hareketlerinin ve mobilizasyonlarının kısıtlı olması nedeniyle basınç yaralanmasının görülme oranları yüksek olmaktadır. Bu nedenle risk değerlendirilmesinin yapılması basınç yaralanmalarını önlemede önemlidir.

Yayınlanmış
2022-04-07
Nasıl Atıf Yapılır
Caner, M., Karacı, Y., Karasakal, S., Türe Özdağ, N., Meriç, G., & Erciyas Gökgöz, Z. (2022). Yoğun bakım ünitelerinde basınç yaralanması oranlarının retrospektif incelenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 4(1), 190-194. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/sybd/index.php/sybd/article/view/234