Sağlık bakım uygulamalarında etik duyarlılık

Anahtar Kelimeler: Etik, etik duyarlılık, hemşirelik

Özet

Hasta/sağlıklı bireyin fiziksel olduğu kadar, emosyonel yönden de anlaşılması sağlık profesyonellerinin etik duyarlılığının bir göstergesidir. Çünkü duyarlılık, ahlaki yanıtın ayrılmaz bir parçasıdır. Etik sorunu belirleme yeteneği olan “Etik Duyarlılık” etik ilkeler doğrultusunda savunulabilir olmalıdır. Etik duyarlılık etik sorunu çözmek, açıklık getirmek ya da eylemi haklı çıkartmanın yanı sıra etik ikilemi önleme noktasında da son derece önemlidir. Hemşirelik, mesleki felsefe ve bilimsel bir etik yapı üzerine temellendirilmiştir. Etik duyarlılık değer ve mesleki performansın doğasında yer alan alturism ile açıklanabilir. Bu noktada hemşirenin objektif gözlem yeteneği ve empatik yaklaşımı etkilidir. Etik ikilem ya da sorunlar karşısında karar verme sürecinde etik ilkeler doğrultusunda hareket etme, etik duyarlılığın gelişimine bağlıdır. Bu derlemede klinik uygulamada karşılaşılan etik sorunların giderilmesinde etik duyarlılık kavramının hemşireler için önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

 

Yayınlanmış
2021-04-10
Nasıl Atıf Yapılır
Tosun, H. (2021). Sağlık bakım uygulamalarında etik duyarlılık. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(1), 101-104. https://doi.org/10.33308/2687248X.202131212