Üniversite öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumu ve beslenme durumunun belirlenmesi

Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, beden kütle indeksi, üniversite öğrencileri

Özet

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve Akdeniz diyetine uyumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde eğitim gören, tesadüfi yöntemle belirlenmiş 739 gönüllü öğrenciye yüz yüze görüşme tekniğiyle anket formu uygulanmıştır. Bireylerin Akdeniz diyetine uyumları PREDİMED ölçeğiyle değerlendirilmiştir. Toplam puanı ≤5 puan olanlar kötü, 6-9 puan geliştirilmeli, ≥10 puan alanlar iyi olarak sınıflandırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan erkek ve kadın bireylerin beden kütle indeksi (BKİ) değeri ortalaması 24.0±3.4 ve 21.8±3.3 kg/m2’dir (p<0.05). Erkeklerin toplam PREDİMED puanı 7.4±1.9 iken kadınların 7.8±1.9’dur (p>0.05). PREDİMED testinden alınan toplam puana göre kötü, orta ve iyi derecede puan alan bireylerin oranı sırasıyla; %11.5, %73.3 ve %15.2’dir. BKİ sınıflaması normal olan bireylerin toplam puan ortalaması zayıf, hafif şişman ve obez olan bireylere göre daha fazladır (p<0.05). Bireylerin vücut ağırlığı, BKİ ve bel çevresi değeri ve ölçek puanı arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. Sonuç: Normal vücut ağırlığına sahip bireylerin Akdeniz diyetine uyumları diğer BKİ aralığındaki bireylerden daha yüksektir. PREDİMED testi beslenme durumunun saptanmasında kullanılabilir bir ölçektir.

 

Yayınlanmış
2021-04-10
Nasıl Atıf Yapılır
Sönmez, T. (2021). Üniversite öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumu ve beslenme durumunun belirlenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(1), 85-90. https://doi.org/10.33308/2687248X.202131209