COVID-19 pandemisinde kolostomili hastanın hemşirelik bakımı

Anahtar Kelimeler: Bakım, hemşirelik, pandemi, stoma, COVID-19

Özet

COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından neredeyse tüm dünyaya yayılması ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olmasından dolayı 11 Mart 2020 de pandemi olarak ilan edildi. Tarih boyunca yaşanan savaşlar, afetler ve salgınlarda olduğu gibi COVID-19 pandemisiyle mücadelede hemşireler, sağlık bakım hizmetleri sunumunda ön cephede yer almıştır. Hemşireler, yaşadıkları tüm güçlüklere rağmen COVID-19 tanılı veya hastalık şüphesi bulunan hastalara özverili bir şekilde sağlık bakım hizmeti vermektedirler. COVID-19 hastalığının kontrol altına alınmasında el hijyeni, sosyal mesafe ve yüzey dezenfeksiyonun ve maske kullanılmasının önemli olduğu bu süreçte, hemşirelerin "enfeksiyonları önleme ve kontrol rolü" kritik önem taşımaktadır. Bu olgu sunumunda COVID-19 pandemisinde ostomisi olan hastanın bakımının önemine değinilmiştir.

Yayınlanmış
2021-04-10
Nasıl Atıf Yapılır
Ödül Özkaya, B., & Atar, B. (2021). COVID-19 pandemisinde kolostomili hastanın hemşirelik bakımı. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(1), 111-114. https://doi.org/10.33308/2687248X.202131208