Evrensel Çocuk Hakları Kapsamında Mülteci Çocuklar

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Çocuk Hakları, Mülteci Çocuklar

Özet

Çocukların büyüme ve gelişmeleri, sağlıklarının sürdürülmesi çevresel koşullarıyla ayrı düşünülemez. Ailesi ve çevresiyle bütün olarak gelişen çocuk, değişen çevre koşulları, travmatik olaylaramaruz kalma, yakınlarını kaybetme gibi durumlardan etkilenebilmektedirler. Mülteci çocuklar bu koşulları en çok deneyimleyen dezavantajlı gruplardan biridir.  Çocukların doğuştan sahip oldukları haklar dezavantajlı gruplar için daha önemli bir hal almaktadır. Çocukla çalışan sağlık profesyonellerinin, çocuk hakları kapsamında mülteci çocukların kapsamlı değerlendirilmeleri ve gelişimlerinin desteklenmesi konusunda sorumlulukları bulunmaktadır.

 

Yayınlanmış
2020-12-21
Nasıl Atıf Yapılır
Kaya, S., Güzel Polat, Özlem, & Yiğit, R. (2020). Evrensel Çocuk Hakları Kapsamında Mülteci Çocuklar. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(2), 79-84. https://doi.org/10.33308/2687248X.202022197