Tüketicilerin organik gıdalar hakkında bakış açılarının değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Alışkanlık, organik gıda, sağlık, tutum, tüketici davranışı

Özet

Amaç: Bu çalışma bireylerin organik gıdalara karşı bilgi, bilinç düzeylerini değerlendirip; tüketiciye organik gıda seçimi ve tercihi konusunda yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma Şubat-Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul ili Kadıköy ilçesi Kozyatağı, Erenköy, Caddebostan, Fikirtepe, Göztepe ve Koşuyolu semtlerinde halk pazarları ve marketlere gelen 18 yaş ve üzeri toplam 370 yetişkin erkek ve kadın bireyin organik gıdalara karşı bakış açılarını değerlendirmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara araştırmacı tarafından anket uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmada kadın ve erkek bireylerin %84 ü şimdiye kadar organik gıda satın almıştır. Ek olarak bireylerin %89.3’ü organik gıdayı sağlıklı olduğu için tercih ettiklerini belirmiştir. Ancak bireylerin %95 i organik tarım logosu ve organik gıda hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.  Araştırmada kişilerin organik gıdaların sağlığa olumlu etkilerinin olduğunu düşünme durumları ile eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Her eğitim seviyesindeki katılımcı, organik gıdanın sağlığa etkisinin olumlu olduğunu büyük oranda düşünmektedirler. Ancak organik gıda tanımı ile bireylerin eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Sonuç: Tüketicilerin organik gıdalara bakış açıları değerlendirilirken bireylerin daha fazla bilgilendirilmeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Doğru bilgilendirme ve yönlendirme ile organik tarım güçlenecektir. Bunlara ek olarak doğa ve insan sağlığı korunacak, gelecek nesillere iyi bir dünya bırakılabilecektir.

Yayınlanmış
2020-12-19
Nasıl Atıf Yapılır
Özkan, S., & Sağlam, Z. (2020). Tüketicilerin organik gıdalar hakkında bakış açılarının değerlendirilmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(2), 36-42. https://doi.org/10.33308/2687248X.202022177