Gıda katkı maddelerinin sağlık üzerine etkileri

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, gıda katkıları, gıda mevzuatı

Özet

Günümüzde gıda teknolojinin gelişmesine ve beslenme alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak çok sayıda ve çeşitlilikte işlenmiş gıda üretilmekte ve tüketilmektedir. Tüketicilerin gıda seçimindeki öncelikleri gıdanın besleyici değeri, güvenirliliği ve kullanım uygunluğu olarak sıralanmaktadır. Tüketicilerin beklentilerine cevap verebilecek gıda üretimini sağlayabilmek için gıda katkı maddelerinin kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Gıda katkıları, gıda üretim aşamalarında, belirli amaç ve fonksiyonları yerine getirmek için kullanılmaktadır. Doğal ve yapay çok sayıda gıda katkı maddesi üretimi hızla artmaktadır. Tüketicinin bilinçlendirilmesinde gıdanın etiketi anahtar öneme sahiptir. Bu yolla bilgilenen tüketici sağlığını korumada ve gıda seçiminde kendi tercihini kullanabilmektedir. Bu derlemenin amacı, gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin sağlık üzerine etkileri araştırılmıştır.

Yayınlanmış
2020-06-09
Nasıl Atıf Yapılır
Küşümler, A., & Özgün, D. (2020). Gıda katkı maddelerinin sağlık üzerine etkileri. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(1), 22-26. https://doi.org/10.33308/2687248X.202021172