Diyabetlilerde tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürün kullanım durumu

Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus, Diyet/Diyabetik ürünler, Tatlandırıcılar

Özet

Amaç: Diyabetliler tıbbi beslenme tedavilerinin içerisinde çeşitlilik yaratmak adına tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürünler kullanabilirler. Bu çalışmanın amacı diyabetlilerin tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürün kullanım durumlarını, kullanma ve kullanmama nedenlerini saptamaktır. Yöntem:  Bu araştırma Ekim-Aralık 2017 tarihleri arasında özel bir hastaneye başvuran 85’i (%63.4) kadın, 49’u  (%36.6) erkek olmak üzere toplam 134 yetişkin diyabetli ile yapılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet, diyabet tipi, eğitim seviyesi vb.) ile tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürün kullanımına dair bilgiler alınıp kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılanların %79.1’inin herhangi bir tatlandırıcı kullanmadıkları belirlenmiştir. Tatlandırıcı veya tatlandırıcılı ürün tüketmeme sebeplerinin “sağlığa zararlı olduğu” (%41.5), “tadını beğenmediği” (%27.7), “fiyatını pahalı bulduğu” (%7.4) şeklinde olduğu belirlenmiştir. Tatlandırıcı ve tatlandırıcılı ürün tüketenlerin ise %40’ının şeker içermemesi ve %27.5’inin ise enerji içermemesi nedeniyle tercih ettikleri saptanmıştır. Diyabetlilerin diyet/diyabetik ürünleri tercih durumlarına bakıldığında; diyet ürünler içerisinde en çok diyet bisküvi/krakerler (%17.2), daha sonra diyet içecekler (%13.4) ve sırasıyla light meyveli yoğurt (%11.9), diyet sütlü tatlılar (%9), diyet dondurma (%8.2), diyabetik reçel/marmelat (%6), diyabetik çikolata (%5.2) ve diyet hamurlu tatlı (%3) tüketilmektedir. Sonuçlar: Bu çalışmanın sonucunda diyabetlilerin tatlandırıcılar konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadıkları ve tatlandırıcı ile diyabetik ürün kullanımları düşük bulunmuştur. Diyabetlilerin sağlıklı beslenme uygulamaları çerçevesinde şeker yerine tatlandırıcılar ve diyet/diyabetik ürünleri kullanabilecekleri konusunda bilinçlendirilmeleri gerekir.

Yayınlanmış
2019-12-20
Nasıl Atıf Yapılır
Ural, B., & Alphan, M. (2019). Diyabetlilerde tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürün kullanım durumu. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 19-23. https://doi.org/10.33308/2687248X.201912147