Sınav stresi olan lise son sınıf öğrencilerinin kahve tüketimi ve beslenme durumunun değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Beslenme, Kafein

Özet

Amaç: Bu çalışma lise son sınıf öğrencilerinde sınav stresiyle artan kafein alımında; ortalama kafein alımını, kafeinin kaynağını, öğrencilerin beslenme durumlarını ve beden kütle indekslerini (BKİ) değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma Antalya ilinde yer alan bir Anadolu Lisesinde son sınıfta okuyan 109 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin beslenme bilgi durumlarını saptamak, günlük kafein alımları ve su tüketimlerini değerlendirmek için 24 saatlik besin tüketimini sorgulayan anket uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadın öğrencilerin BKİ ortalaması 22.48±3.78kg/m2, erkek öğrencilerin 23.33±4.04 kg/m2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin kafeini en çok kahveden, daha sonra ise çaydan aldıkları saptanmıştır. Kahve tüketen kız öğrencilerin günlük ortalama kafein alımı 154±165.29 mg, erkek öğrencilerin ise 201.35±221.84 mg kafein aldığı saptanmıştır. Öğrencilerin günlük ortalama su tüketimi 1487.6±902.2 ml olup öğrencilerin günlük diyetle aldıkları; enerji, posa, E vitamini, folat ve kalsiyumun, önerilen miktardan daha az olduğu; protein, A vitamini, C vitamini, demir ve çinkonun önerilen miktarları karşıladığı görülmüştür. BKİ’ye göre, çok zayıf olan kız öğrencilerin kafein tüketim ortalamasının fazla olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. BKİ’ye göre zayıf olan erkek öğrencilerin günlük kafein tüketim ortalamasının diğer gruplardan daha yüksek olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Sınav stresi olan lise son sınıf öğrencilerinin iyi bir beslenme alışkanlığı kazanması, enerji ve besin ögelerini yeterli düzeyde içeren bir diyet uygulaması, hem fiziksel, gelişimleri hem de okul başarıları için önemlidir. Öğrencilerin kafein tüketimleri ve kafein alımlarının BKİ üzerine etkisini belirleyecek daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

 

Yayınlanmış
2019-07-20
Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, G., & Alphan, E. (2019). Sınav stresi olan lise son sınıf öğrencilerinin kahve tüketimi ve beslenme durumunun değerlendirilmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 13-20. https://doi.org/10.33308/2687248X.201911121