Akgündüz, Devrim, ve Burçak Ceren Akpınar. “Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen Ve Veli Açısından Değerlendirilmesi”. Yaşadıkça Eğitim 32, no. 1 (Ağustos 9, 2018): 1–26. Erişim Mart 2, 2024. https://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/69.