Balıkçı, Abdullah. “Okul Müdürlerinin Etik Davranışları Ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Yaşadıkça Eğitim 36, no. 3 (Eylül 30, 2022): 610–626. Erişim Haziran 17, 2024. https://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/440.