Yıldız, Baran Barış, Tevfik Sertaç Çelikceken, ve Mesut Gülper. “Okul Yöneticilerinin Duygusal Ve Sosyal Zekâları Ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Yaşadıkça Eğitim 36, no. 1 (Ocak 21, 2022): 233–251. Erişim Mayıs 25, 2024. https://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/372.