Canpolat, Sinem, ve Ayhan Ural. “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Disiplinsel İktidar Süreci Açısından Çözümlenmesi”. Yaşadıkça Eğitim, c. 38, sy 1, Ocak 2024, ss. 171-83, doi:10.33308/26674874.2024381704.