Akgündüz, Devrim, ve Burçak Ceren Akpınar. “Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen Ve Veli Açısından Değerlendirilmesi”. Yaşadıkça Eğitim, c. 32, sy 1, Ağustos 2018, ss. 1-26, https://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/69.