Tural Sönmez, Melike. “Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının Ve Ders Kitaplarının Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi”. Yaşadıkça Eğitim, c. 38, sy 2, Mayıs 2024, ss. 284-06, doi:10.33308/26674874.2024382623.