Balıkçı, Abdullah. “Okul Müdürlerinin Etik Davranışları Ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Yaşadıkça Eğitim, c. 36, sy 3, Eylül 2022, ss. 610-26, doi:10.33308/26674874.2022363440.