Yıldız, Baran Barış, vd. “Okul Yöneticilerinin Duygusal Ve Sosyal Zekâları Ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Yaşadıkça Eğitim, c. 36, sy 1, Ocak 2022, ss. 233-51, doi:10.33308/26674874.2022361372.