[1]
S. Canpolat ve A. Ural, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Disiplinsel İktidar Süreci Açısından Çözümlenmesi”, YED, c. 38, sy 1, ss. 171–183, Oca. 2024.