[1]
D. Akgündüz ve B. C. Akpınar, “Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi”, YED, c. 32, sy 1, ss. 1–26, Ağu. 2018.