[1]
M. Tural Sönmez, “Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi”, YED, c. 38, sy 2, ss. 284–306, May. 2024.