[1]
A. Balıkçı, “Okul Müdürlerinin Etik Davranışları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, YED, c. 36, sy 3, ss. 610–626, Eyl. 2022.