[1]
E. Can, “Okul Yönetiminin Sorunları: Okul Müdürlerinin Değerlendirmeleri”, YED, c. 36, sy 2, ss. 402–433, May. 2022.