[1]
B. B. Yıldız, T. S. Çelikceken, ve M. Gülper, “Okul Yöneticilerinin Duygusal ve Sosyal Zekâları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, YED, c. 36, sy 1, ss. 233–251, Oca. 2022.