Canpolat, S. ve Ural, A. (2024) “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Disiplinsel İktidar Süreci Açısından Çözümlenmesi”, Yaşadıkça Eğitim. İstanbul, Türkiye, 38(1), ss. 171–183. doi: 10.33308/26674874.2024381704.