Akgündüz, D. ve Akpınar, B. C. (2018) “Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi”, Yaşadıkça Eğitim. İstanbul, Türkiye, 32(1), ss. 1–26. Erişim adresi: https://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/69 (Erişim: 18 Temmuz 2024).