Tural Sönmez, M. (2024) “Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi”, Yaşadıkça Eğitim. İstanbul, Türkiye, 38(2), ss. 284–306. doi: 10.33308/26674874.2024382623.