Balıkçı, A. (2022) “Okul Müdürlerinin Etik Davranışları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yaşadıkça Eğitim. İstanbul, Türkiye, 36(3), ss. 610–626. doi: 10.33308/26674874.2022363440.