Yıldız, B. B., Çelikceken, T. S. ve Gülper, M. (2022) “Okul Yöneticilerinin Duygusal ve Sosyal Zekâları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yaşadıkça Eğitim. İstanbul, Türkiye, 36(1), ss. 233–251. doi: 10.33308/26674874.2022361372.