Akgündüz, Devrim, ve Burçak Ceren Akpınar. 2018. “Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen Ve Veli Açısından Değerlendirilmesi”. Yaşadıkça Eğitim 32 (1). İstanbul, Türkiye:1-26. https://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/69.