Yıldız, Baran Barış, Tevfik Sertaç Çelikceken, ve Mesut Gülper. 2022. “Okul Yöneticilerinin Duygusal Ve Sosyal Zekâları Ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Yaşadıkça Eğitim 36 (1). İstanbul, Türkiye:233-51. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361372.