Canpolat, S., & Ural, A. (2024). Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Disiplinsel İktidar Süreci Açısından Çözümlenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(1), 171–183. https://doi.org/10.33308/26674874.2024381704