Akgündüz, D., & Akpınar, B. C. (2018). Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 1–26. Geliş tarihi gönderen https://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/69