Balıkçı, A. (2022). Okul Müdürlerinin Etik Davranışları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 610–626. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363440