Yılmaz, B., & Cengiz, E. (2022). Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 264–290. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362392